Pharma


AURANTIUM je posvećen ljudskoj strani farmaceutskog poslovanja.

Da se vi možete posvetiti svom poslu i biti uspješniji.

Ako želite:

  • uvesti nove suradnike u rad na terenu
  • uvesti novi model rada na terenu
  • riješiti konkretni izazov na terenu
  • implementirati performance coaching kulturu
  • podržati novog voditelja u vođenju prodajnog tima
  • inspirirati tim na nove poduhvate
  • unaprijediti timsku prodaju
  • angažirati iskusne suradnike na terenu
  • agilnu prodajnu organizaciju…

Niti jedan izazov s ljudima u farmaceutici nije nam stran.

Javite se s povjerenjem ako imate potrebu za unapređenjem ljudske strane vaše prodajne organizacije.


Ako ste zainteresirani za detalje ili suradnju – javite se 🙂