Autor

Stručni članci o ljudskoj strani rada u ljekarni

 ​

Niz godina pišem stručne članke koji se objavljuju u časopisu Farmaceutski tehničar.